Antalet sökande till höstens internationella masterprogram vid Stockholms universitet uppgick till 11 400. Jämfört med ansökningsomgången till höstterminen 2015 är det en ökning med hela 62 procent.

Som region ökar antalet sökande från Afrika kraftigt, exempelvis har antalet sökande från Egypten ökat från 46 till 872. En förklaring kan vara det oroliga världsläget i angränsande områden. Det finns även noterbara ökningar i antalet sökande från USA, Turkiet, Bangladesh och Kina.

Av de sökande är knappt 80 procent i nuläget avgiftsskyldiga, det vill säga studenter som kommer från länder utanför EU/EES-området. Historiskt sett har det varit cirka en fjärdedel som inte fullföljer sin anmälan genom att betala anmälningsavgiften.

De fem mest sökta programmen

De mest sökta internationella programmen vid Stockholms universitet och procentuell förändring från höstterminen 2015 är följande (listplacering höstterminen 2015 inom parentes):

1. Magisterprogram (60 högskolepoäng) i internationell kommersiell skiljedomsrätt (ny)

2. Masterprogram i IT-projektledning, ökat med 60 procent (6:e)

3. Masterprogram i bank och finans/finansiell ekonomi, minskat med 11 procent (3:e)

4. Masterprogram i medie- och kommunikationsvetenskap, ökat med 44 procent (7:e)

5. Masterprogram i nationalekonomi, ökning med 55 procent (8:e)