Till Institutionen för data- och systemvetenskap finns följande centra knutna:

 

eGovlab

eGovlab bildades 2011 och är en plats där framtidens inkluderande styrning formas. Syftet är att visualisera effekterna av Regeringens omvandlingar inriktade mot integration, öppenhet, effektivitet och förändringsledning samt att bidra till att bygga nya plattformar, vilka ger såväl beslutsfattare som medborgare möjlighet att delta i forskning och utveckling av framtidens e-förvaltning.

eGovlab bedriver tvärvetenskaplig forskning nära både uppdragsgivare och finansiärer för att effektivisera verksamheten inom det offentliga, samtidigt som de förenar social hållbarhet och ansvarstagande med teknisk innovation.

 

SPIDER

SPIDER - the Swedish Program for Information and Communication Technology in Developing Regions etablerades 2004 och är en av de äldsta verksamma ICT4D-organisationerna. Centrat fokuserar på IKT som en viktig ut utvecklingsfaktor inom hälsa, utbildning och transparensfrågor.

I anslutning till sina internationella IKT-projekt stöttar Spider forskningsarbete genom aktiv resultatuppföljning. Information och resultat sprids via de nätverk centrat stödjer och skapar. Spider arbetar också med IKT-relaterat utvecklingsarbete tillsammans med universitet och myndigheter.