Institutionsledning

Styrelse

Från och med 2015-01-01 till och med 2017-12-31.

Permanenta ledamöter

Valda ledamöter

Lärare/forskare

Teknisk/administrativ personal

Studeranderepresentanter

  • Emma Lidén
  • Hanna Nilsson
  • Sofia Ländin (suppleant)

Representant för forskarstuderande

Sekreterare