Stiftelsen Electrum

Stiftelsen Electrum

Institutionen för data- och systemvetenskap är styrelseledamot i Stiftelsen Electrum, som är aktiv i frågor rörande högre IKT-utbildning, global tillväxt och innovation. Stiftelsen utvecklar dynamiska företagsmiljöer, utbildnings- och vetenskapsmiljöer samt stadsmiljöer, med attraktiva och effektiva infrastrukturer, jobb, tjänster, handel, kultur och fritid.

Stiftelsen Electrum är ett samarbete mellan offentlig sektor, näringsliv och akademi i form av Triple Helix, en struktur av nära samarbete som har varit i drift i 30 år och som spelar en avgörande roll för att utveckla Kista Science City som en av världens ledande IT-regioner.

I Stiftelsen Electrums styrelse finns näringslivsrepresentanter som Ericsson, IBM och fastighetsägare. Representanter från akademi och forskningsvärlden är Stockholms universitet via Institutionen för data- och systemvetenskap, Kungliga Tekniska högskolan (KTH) och Swedish ICT. Medlemmar från offentlig sektor är Stockholms stad, Stockholms läns landsting och Länsstyrelsen.

Klicka på länken för att läsa mer på Stiftelsen Electrums engelska webbplats

Urban ICT Arena

Stiftelsen Electrums samverkansprojekt Urban ICT Arena (UICTA) i Kista startade våren 2016. UICTA är en öppen testbädd och samverkansarena, där digitaliseringens möjligheter kan visas upp i en urban miljö. Målet är att bidra till att utveckla framtidens digitala städer. 

Klicka på länken för att läsa mer om Urban ICT Arena (UICTA)

Bokmärk och dela Tipsa