OBS - denna kurs har samma innehåll som den gamla kursen IP1 (Internetprogrammering I). Studenter som läst IP1 kan alltså INTE läsa denna kurs också.

 

På kursen lär du dig att skapa program för stationära enheter som kommunicerar över Internet med godtyckliga protokoll och tekniker. Vi går igenom programmering inom understödjande tekniker, lågnivåkopplingar till godtyckliga servrar, högnivåkopplingar till specifika servrar, meddelandehantering, mediaöverföring och säkerhet. På kursen använder vi fria öppna programvaror.

Behörighet

För att antas till kursen måste du förutom grundläggande behörighet även ha Särskild behörighet vilket är minst 7.5 hp i Objektorienterad programmering

Startar: VT och HT
Studietakt: 50%
Studietid: Valfri
Antal fysiska sammankomster: Inga, all undervisning sker på distans.
Studieform: Distans via Internet

Ansökan 

För start höstterminer: Sista ansökningsdag 18 april på antagning.se
Ansökningsperioden startar i mitten av mars.

För start vårterminer: Ansökan görs senast 16 oktober på antagning.se.
Ansökningsperioden startar i mitten av september.