OBS - denna kurs har samma innehåll som den gamla kursen IP3 (Internetprogrammering III). Studenter som läst IP3 kan alltså INTE läsa denna kurs också.

 

På kursen lär du dig att skapa webbsidor för både mobila och stationära enheter. Vi går igenom strukturskapande med HTML, stilsättning med CSS, innehållshantering, bild, ljud och film, samt dynamisk HTML med JavaScript. På kursen använder vi fria öppna programvaror.

Behörighet

För att antas till kursen måste du förutom grundläggande behörighet även ha Särskild behörighet vilket är minst 7.5 hp i Objektorienterad programmering

Startar: VT och HT
Studietakt: 50%
Studietid: Valfri
Antal fysiska sammankomster: Inga, all undervisning sker på distans.
Studieform: Distans via Internet

Ansökan

För start höstterminer: Sista ansökningsdag 18 april på antagning.se
Ansökningsperioden startar i mitten av mars.

För start vårterminer: Ansökan görs senast 16 oktober på antagning.se.
Ansökningsperioden startar i mitten av september.

Kontakt

Har du frågor om kursen kan du ta kontakt via e-post till: studexp@dsv.su.se