Interaktionsdesign handlar om hur interaktiv teknik bäst anpassas till människans behov. User experience (UX) och användarcentrerad design är begrepp som blir mer och mer aktuella i dagens teknikutveckling. Tre ledord inom interaktionsdesign är: effektivitet, ändamålsenlighet och tillfredställelse. Bra och kreativ interaktionsdesign som förenklar och ökar användbarheten behövs i allt från digitala tjänster till elektroniska produkter. Därför handlar interaktionsdesign om att förstå såväl teknikens möjligheter som människans behov.

På programmet får du grundläggande kunskaper i informationsteknik och interaktionsdesign. Du lär dig att hantera och reflektera över hela designprocessen från konceptutveckling till fungerande prototyper. Med människan i centrum implementerar du interaktiva tjänster och IT-produkter.

Du kan också bygga på utbildningen med ytterligare studier i data- och systemvetenskap och få en masterexamen.

Efter examen

Efter avklarad utbildning arbetar du exempelvis som designer av interaktion och gränssnitt (GUI), användbarhetsexpert (UX), utvärderare eller projektledare. Du arbetar med olika digitala miljöer: webb, appar och hårdvara.

Behörighet

Samhällskunskap A/Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2 (Områdesbehörighet 6 eller A6 med undantag för Engelska B eller Engelska 6).

Läs mer om behörighet

Ansökan

Antagningsperiod 15 mars - 18 april. Ansöka on-line på antagning.se.