Kursen behandlar avancerade och komplexa problem inom IT-säkerhet, bl.a. angrepp på kritisk infrastruktur, cyber bedrägerier och säkerheten i sociala nätverk. Studenten blir medvetenhet om och får förståelse för sorten, komplexiteten och genomslagskraften av digitala bevis i cyberrymden, och dess betydelse, relevans och skydd för ett väl fungerande modernt IT-samhälle.

Denna kurs ges höstterminer.

Behörighet

Minst 90 hp inom området data- och systemvetenskap, varav minst 3 hp datasäkerhet och 3 hp operativsystem eller motsvarande.

Ansökan

Sista ansökningsdag 18 april.

Schema och kursinformation

Mer detaljerad information om kurserna och datum för kursstart finns på sidan delkurser och scheman.