Kursen ger dig fördjupning av kunskaperna inom området. Du kan själv välja inriktning genom att kombinera olika delkurser i data- och systemvetenskap. Dessa kan vara mer tekniska, till exempel internetprogrammering, eller mer design- och verksamhetsinriktade, till exempel projektledning, webbadministration eller affärssystem. Det är också möjligt att skriva en kandidatuppsats inom denna kurs.

Behörighet

Kurserna Data- och systemvetenskap I (30 hp) och Data- och systemvetenskap II (30 hp) eller motsvarande. Det innebär således 60 hp inom data- och systemvetenskap eller motsvarande ämne och inom detta skall man ha minst:

  • Systemutveckling 7,5 hp
  • Programmering 7,5 hp
  • Människa-dator interaktion 7,5 hp
  • Databaser 7,5 hp

Utbildningens uppbyggnad

Data- och systemvetenskap III ges både på höst- och vårterminerna. Kursen består av ett antal valfria delkurser, om sammanlagt 30 hp. Val av delkurser görs i samband med registreringen. Kommande termins utbud av valbara delkurser presenteras i april resp. november.

Examensarbete om 15 hp kan väljas som valfri delkurs på data- och systemvetenskap III. Förkunskapskrav för att få göra ett examensarbete är kursen METOD eller motsvarande kurs. Den som skriver uppsats kan välja andra valbara delkurser om maximalt 15 hp.

Ansökan

För start höstterminer: Ansök senast 18 april på antagning.se
Ansökningsperioden startar i mitten av mars.

För start vårterminer: Ansökan görs senast 16 oktober på antagning.se.
Ansökningsperioden startar i mitten av september.

Information om antagning och registrering

Information om registrering