e-postadress funktion
ar@dsv.su.se DSV-studenternas ämnesråd
daisysupport@dsv.su.se Daisy-support
dmc@dsv.su.se Driftgruppen DMC vid DSV
helpdesk@dsv.su.se Helpdesk DSV IT
ilearnsupport@dsv.su.se iLearn2 support
playsupport@dsv.su.se DSV Play support
prefekt@dsv.su.se Prefekten vid DSV
presskontakt@dsv.su.se Presskontakt DSV
registrator@dsv.su.se Registratorn (för inkomna ärenden, ej för studieregistrering)
schema@dsv.su.se Schemaansvarig vid DSV
studentstod@dsv.su.se Studentstöd vid DSV
studexp@dsv.su.se DSV:s studerandeexpedition
studierektorGA@dsv.su.se Studierektor för grund- och avancerad nivå vid DSV
studierektorF@dsv.su.se Studierektor för forskarutbildning vid DSV
studskyddsombud@dsv.su.se DSV-studenternas skyddsombud
svl@dsv.su.se Studievägledarna vid DSV
tenta@dsv.su.se Frågor om tentamen vid DSV
thesissupport@dsv.su.se Thesis/SciPro-support
vaktis@dsv.su.se Vaktmästarna vid DSV
webmaster@dsv.su.se Ansvarig för DSV:s webbplats