Servern triton.dsv.su.se har operativsystemet Debian GNU/Linux och är tillgänglig för DSV:s studenter och anställda. Inloggad på triton så får man sin hemkatalog på filservern oberon.dsv.su.se automatiskt monterad via NFS.

Man kopplar upp sej mot triton med en SSH-klient. Microsoft Windows-användare kan t.ex. använda SSH-klienten PuTTY. Linux- och OS X-användare har normalt OpenSSH-klienten installerad redan.

Man kan köra grafiska program på triton som visar den grafiska bilden på den lokala datorn. Om man använder ssh-kommandot så ger man växeln -X för att tillåta grafik enligt X-protokollet. I PuTTY går man in under SSH och väljer Tunnel och bockar sedan i Enable X11-forwarding. Detta kräver dock att man har en X-server körandes på sin dator.

Vid nedanstående utskrift svarar man normalt "y":

"The authenticity of host 'triton.dsv.su.se (130.237.161.173)' can't be
established. ECDSA key fingerprint is
SHA256:zr+JNOrYZAN4bekJ8/eoSWo1AVno2I7YFqJdHuv472E. Are you sure you want to
continue connecting (yes/no)?"