DSV har ett studieadministrativt system som heter Daisy. Där finns t.ex. information om de kurser du går, scheman, dina studieresultat m.m. Här får du öva på att hitta information i Daisy.

  1. Logga in i Daisy.
  2. Öppna kursinformationen för den kurs du läser nu.
  3. Titta vilka studenter som deltar i kursen du läser nu.
  4. Kontrollera när du har ordinarie tentamen på din nuvarande kurs. Anmäl dig till tentan om anmälan är öppen (kom ihåg att avanmäla dig om du inte kommer skriva tentan).
  5. Redigera dina personuppgifter i den personliga vyn i menyn “Personligt”.
  6. Välj vilka uppgifter du vill visa för andra studenter i “Studenters vy” i menyn “Personligt”.
  7. Sök efter kontaktinformation till en av lärarna på någon av dina kurser.
  8. Kontrollera att du hittar schemat för dina kurser i Daisy.
  9. Kontrollera om du kan se om några bokningar är gjorda av grupprummen.