Alla dokument du producerar lagras som filer. För att lättare få överblick över alla dina filer är det lämpligt att lägga dem i olika kataloger (eller mappar). Här får du öva på filhantering, såsom att flytta en fil mellan olika kataloger. Denna övning bör du göra både i Windows och i Linux.

  1. Skapa en fil av valfri typ, t.ex. ett textdokument.
  2. Döp filen till något, t.ex. “min testfil.txt”.
  3. Skapa en katalog.
  4. Döp katalogen till något, t.ex. “min testkatalog”.
  5. Flytta filen till katalogen du just skapade.
  6. Kopiera filen och lägg den på skrivbordet.
  7. Skapa en till katalog och döp den till t.ex. “min testkatalog2”.
  8. Flytta filen från den första katalogen du skapade till den du nyss skapade.
  9. Ta bort den första katalogen.
  10. Ta bort den andra katalogen med innehåll och filen på skrivbordet.