I DSV:s datorsalar finns förutom operativsystemet Microsoft Windows även Linux. Här får du öva på att använda det.

 1. Starta Linux och logga in.
 2. Titta vad som finns i menyn ”Applications”. Hittar du en webbläsare och LibreOffice.org?
 3. Testa att byta till skrivbord nummer två.

Kommandotolken i Linux är ett kraftfullt verktyg. Med denna kan du interagera med operativsystemet genom att ge kommandon i ett textbaserat gränssnitt. Här får du öva på lite grundläggande användning av kommandotolken i Linux. Kom ihåg att funktionen tab-komplettering finns, du kan läsa mer om den i avsnittet ”Tips och tricks” i delen ”Kommandotolken i Linux”.

 1. Öppna kommandotolken.
 2. Starta xclock med kommandot ”xclock”.
 3. Stäng xclock och starta det igen fast som en egen process. Notera skillnaden.
 4. Skapa en katalog och döp den till t.ex. ”min testkatalog”.
 5. Skapa en textfil med valfri editor.
 6. Kopiera filen till katalogen du skapade.
 7. Ställ dig i den katalogen och lista filerna som finns där. Nu ska du se filen du precis kopierade.
 8. Byt namn på filen och kontrollera med kommandot ”ls” att filnamnet är bytt.
 9. Ta bort filen och katalogen.