Mycket information finns på webben. Här får du öva på att själv skapa en enkel webbsida och lägga den på DSV:s webbserver.

  1. Starta en valfri texteditor.
  2. Skapa en webbsida med texten ”Hej och välkommen till min webbsida!”.
  3. Spara filen som index.html.
  4. Skapa katalogen public_html på ditt Linuxkonto om den inte redan finns.
  5. Flytta filen till katalogen public_html på ditt Linuxkonto.
  6. Ändra rättigheterna så att webbsidan blir tillgänglig för andra.
  7. Titta på webbsidan du skapade, den finns på adressen people.dsv.su.se/~användarnamn.
  8. Om du inte vill ha kvar webbsidan är det bara att ta bort filen från mappen public_html.