LaTeX är ett program som du använder för att på ett enkelt sätt skapa vackra dokument. Till skillnad mot programverktyg baserade på WYSIWYG (What You See Is What You Get) som t.ex. välkända Microsoft Word så överlåter du formatteringen av dokumentet till LaTeX. Via formatteringskommandon i texten anger du att rubriker, olika stilsorter, listor, fotnoter, infogade bilder, innehållsindex m.m. ska skapas. På så sätt kan du mer koncentrera dig på innehållet och dess logiska struktur i det man skriver än på dokumentets layout. Du kan även lätt omforma dokumentet i olika format som Adobe PDF, Postscript eller HTML m.fl.

Mer utförlig information om LaTeX vid DSV.

WikiBooks har en bra LaTeX-manual på webbsidan http://en.wikibooks.org/wiki/LaTeX

Nedan finner du länkar till lokalt lagrad dokumentationen för LaTeX. Dessa länkar och fler externa länkar finns på ovannämnda webbsida.