Som student vid Stockholms universitet har du kostnadsfri tillgång till många av IBMs, Microsofts och VMwares programvaror på https://su.onthehub.com.

Programvarorna får endast utnyttjas i icke-kommersiella syften!

Inloggning sker med ditt universitetskonto. OBS att du måste vara registrerad student för att kunna använda tjänsten.

Exempel på tillgängliga program är olika versioner av Windows, MS Visio, MS Access, MS SQL Server, IBM Bluemix Cloud Platform, SPSS, Cognos, Z-systems, Watson Analytics och VMware Fusion.

Frågor och problem

Vid eventuella frågor eller problem kan du maila helpdesk@dsv.su.se.