Printomaterna (Printomat2) är plaserade på studentplan i närheten av hiss D och hiss E.

För att kunna skriva ut måste du först fylla på ditt utskriftssaldo. Du behöver även installera skrivaren (så länge du inte använder Linux-miljön i datorsalarna).

Instruktioner

Serviceportalen hittar du fler guider och mer information om Printomaten.