Om du (anställd eller studerande vid DSV) vill lägga upp egna webbsidor på webbservern people.dsv.su.se som andra ska kunna komma åt kan du göra det genom att:

  1. skapa en katalog på filservern oberon med namnet public_html. Oberon kan du komma åt från MS Windows-pc vid DSV:s nätverk genom att ansluta nätverksenheten ("Map network drive") till Linuxfilserver "oberon". Om man loggar in på Linux-pc i datorsalarna så är oberon default filserver. Om man har sin Windows-pc ansluten utanför DSV:s nätverk så kan man använda SFTP-klienten WinSCP för att skapa kataloger och överföra filer till oberon-filservern. Ange Host till sftp.dsv.su.se och använd universitetskontot och dess lösenord. Default port 22 ska användas liksom protokollet SFTP.
  2. Se även till att katalogen är åtkomlig för alla.
  3. Välkomstsidan - den text man kommer till först, och som beskriver och refererar till eventuella övriga webbsidor - ska ligga i en fil med namnet index.html (även filnamnen index.htm, index.php och index.cgi accepteras).
  4. Se även till att alla webbfiler är läsbara för alla. Gäller dock ej CGI/PHP.

Den s.k. URL (Universe Resource Locator) du ska sprida som referens till din webbsida ser ut på följande sätt:

  http://people.dsv.su.se/användarnamn

För en användare med användarnamnet (login-id) "svol1457" blir URL-adressen alltså:

  http://people.dsv.su.se/svol1457

Även URL-en enlig nedan fungerar:

  http://people.dsv.su.se/~användarnamn

Skyddskoder på kataloger och filer

Ovan står det att katalogen public_html och webbsidorna måste vara läsbara för alla. Det innebär att katalogen public_html skall ha åtkomstkod rwx--x--x eller oktalt 711. För en beskrivning av vad rwx och motsvarande oktala kod betyder så läs webbsidan http://www.zzee.com/solutions/linux-permissions.shtml. Webbfilerna med namntilläggen .html eller .htm skall vara läsbara för alla och normalt ha åtkomstkod rw-r--r-- eller oktalt 644.

Om man kopplar upp sej mot DSV:s LAMP-server triton.dsv.su.se eller kör på Linux-startad pc i DSV:s datorsalar så kan man sätta åtkomstkod för katalogen public_html med kommandot "chmod 755 public_html" i ett terminalfönster. Efter att med kommandot "cd public_html" flyttat sej till katalogen public_html så kan man se till att alla filer där är läsbara med kommandot "chmod a+r *" eller för varje enskild fil ge kommandot "chmod 644 filnamn.html". Se webbsidan http://www.zzee.com/solutions/chmod-help.shtml för information om kommandot chmod.

Om man använder WinSCP för att överföra filerna så kan man högerklicka på filer och kataloger för att sätta rätt åtkomstkod enligt ovan.
CGI- och PHP-skript körs som ägaren till filen och de behöver alltså inte vara läsbara för andra. CGI-skript måste dock ha x-biten satt. Till exempel rwx------ eller oktalt 700.