För att du skall lyckas med ditt examensarbete inom tidsramen, krävs att du förbereder dig redan terminen innan det egentliga examensarbetet börjar. Först och främst behöver du fundera ut vad du vill fördjupa dig i för ämne, fråga, problem - helt enkelt vad du vill skriva om. Vidare behöver du ange ett motiv till ditt val: Varför är det intressant? Och för vem/vilka? Eftersom du skall tillämpa vetenskapligt arbetssätt är det viktigt att du tidigt också anger vilka metoder och teorier du planerar använda och utgå ifrån.

Handledares idéer

I SciPro (scipro.dsv.su.se) finns ett antal idéer skapade av olika handledare. I första hand så rekommenderas du att välja någon av dessa idéer då de är anpassade att vara lagom omfattande för ett examensarbete och ämnesmässigt lämpliga. Dessa idéer väljs enligt först-till-kvarn principen och du kan välja från att perioden för inlämning startar.

Om du inte väljer någon av dessa idéer utan skapar en egen idé så kan vi inte garantera att du får skriva om det du önskar, det beror på om ämnet är lämpligt eller har tillräcklig vetenskaplig anknytning samt om vi hittar en handledare som kan handleda just det ämnet. Eventuellt kan din handledare ändra på ditt ämne så att det blir anpassat i omfattning och innehåll.

Egen projektidé

Om du har en egen idé så är det viktigt att du beskriver tydligt vad du vill göra och hur detta ämne är kopplat till DSV:s ämne, t.ex. via DSV:s forskningsämnen, kurser du har gått på DSV, litteratur etc. Desto tydligare du kan beskriva din idé desto större chans är det att vi kan hitta en lämplig handledare som kan handleda detta ämne. Följande punkter skall fyllas i:

  • Bakgrund - här anger du bakgrunden till ditt ämne, teoretiskt, empiriskt och/eller praktiskt. Om du har kontakt med ett företag där du önskar göra ditt arbete så beskriv det under denna punkt.
  • Litteratur/Kurser - här anger du koppling till din bakgrund, t.ex. litteratur, teori och metodik inom ämnet, kurser du läst som relaterar till ämnet.
  • Problem - här beskriver du vilket problem du vill belysa med ditt arbete, gärna formulerat som en forskningsfråga.
  • Metod - vilken metod vill du använda för att genomföra detta.
  • Mina intressen - OBS att när du föreslår ett eget ämne så är det inte säkert att detta ämne/problem blir godkänt. I så fall blir du tilldelad ett annat ämne av din handledare. Ange vilka intressen du har, t.ex. relaterat till forsknings- och ämnesområde eller kurser som du läst på DSV.

Inlämning av projektidé

Nedan följer vad som skall ingå i din projektidé. Webbportal där du kan lämna in din projektidé finns på scipro.dsv.su.se

OBS - du kan ändra dig/uppdatera din projektidé ända fram till deadline.

OBS 2 - en grupp om två personer lämnar in en gemensam projektidé, ni skall alltså inte lämna in vars en.

Kandidatuppsats

Namn:
Medförfattare:
Utbildningsprogram:
Preliminär titel:
Nyckelord:
Ange vid vilken DSV-enhet du anser att ditt projekt hör hemma:

Om du redan har avtalat med en handledare på DSV, ange vem det är:

Om du har ett företag/organisation där du skall göra ditt examensarbete, ange företag och/eller kontaktperson:
Fyll i punkterna:

  • Bakgrund
  • Litteratur/Kurser
  • Problem
  • Metod
  • Mina intressen