För information kring examensarbete för master om 30 hp och magister om 15 hp se Master Thesis information.

Information kring hur processen att skriva examensarbete fungerar finns i Ilearn på Thesisinfo.

Representerar du ett företag eller annan organisation om vill samarbeta med våra studenter om externa examensarbeten, se följande information om Examensarbete på företag eller i organisation

Tidsplan

Examensarbete vid DSV är att betrakta som vilken kurs som helst, dvs man startar vid kursstart och skriver sedan antingen halvfart under en hel termin eller helfart under en halv termin. Följande kurstillfällen finns:

  1. Helfart andra halvan av HT.  Projektidé lämnas in 4-16 oktober, kursstart 31 oktober.
  2. Halvfart under VT. Projektidé lämnas in 6-20 november, kursstart då vårterminen startar, 2018 15 januari. Denna omgång rekommenderas då erfarenheten är att skrivande av examensarbete under en hel termin ger störst chans att lyckas bra.
  3. Helfart andra halvan av VT. Projektidé lämnas in mellan 19/2 och 5/3. Kursstart 20 mars.

OBS: Det är viktigt att du lämnar in din projektidé (mer om projektidé, se nedan) i tid, annars kan vi ej garantera att du får en handledare. Du riskerar då att få vänta till nästa kurstillfälle.

Du får besked om vilken  handledare du få senast vid kursstart, din handledare kontaktar dig via epost.

Om du har några frågor om examensarbetet, så skicka dem till: thesissupport@dsv.su.se

Förkunskapskrav

Examensarbete kan göras antingen som en del av ett kandidatprogram eller inom kursen Data- och systemvetenskap III. Förkunskapskrav för att få skriva är

  • 120 hp varav minst 60 hp i data- och systemvetenskap eller motsvarande ämnen
  • kursen METOD Vetenskaplig metodik och kommunikation inom data- och systemvetenskap IB445C 7,5 hp eller motsvarande kurs

OBS att man skall ha gått kursen METOD men man behöver inte vara färdig med hela kursen.

Två studenter per uppsats

När det gäller kandidatuppsatser skrivs dessa i normalfallet med en studiekamrat dvs. två och två. Om man vill skriva ensam måste man söka dispens för detta. Ansökan om dispens med tydlig motivering om varför man vill skriva ensam skickas till studierektor Stefan Möller: sm@dsv.su.se

Projektidé

Du måste alltså lämna in en projektidé för att få göra ett examensarbete. Den skall lämnas in senast enligt tidsplanen ovan. Se mer om vad projektidén skall innehålla, se Projektidé 

Planerar du eller är intresserad av att skriva ditt examensarbete hos ett företag eller hos annan extern organisation, läs även här. ​

Avslutningsvis

Det är klokt att tidigt söka och läsa relevant ämnes- och metodlitteratur inför examensarbetet. Det tar tid att hitta och bearbeta ny information. En gedigen litteraturgenomgång kan vara till stor nytta för din projektidé och genom hela arbetsprocessen. Förbered dig ordentligt innan själva kursen börjar, då har du störst förutsättningar att producera ett bra examensarbete.