Start 28 augusti 2017

Vad måste du göra?

Registreringen öppnar 10 augusti, för att inte förlora din plats på kursen måste du registrera dig senast 4 september. Registreringen består av 2 steg:

Hur sätter du igång med dina studier?

Kursen ges på läroplattformen iLearn2.
Först vid kursstart 28 augusti kommer du kunna se din kurs i iLearn2.

Tänk på att första gången du loggar in kan det ta upp till ett dygn innan din kurs blir synlig.

För mer information om din utbildning:

www.dsv.su.se/utbildning/alla-utbildningar/distans/projektledning

Välkommen!

Kontakt:

Frågor om universitetskonto: serviceportalen.su.se  

Registreringsfrågor och allmänna frågor kontakta Studentexpeditionen: studexp@dsv.su.se, Tel: 08 16 16 40
Öppettider: www.dsv.su.se/utbildning/studieinformation/kontaktstudadm/studexp

Frågor om iLearn2: ilearnsupport@dsv.su.se