Reserv på program samt kurs

Institutionen använder sig av överintag av antagna på program och kurser. Det är därför inte säkert att reserver kallas så fort någon eller några lämnar återbud till sin plats.

För dig som är reserv på ett program eller kurs tillsätts eventuella platser vid reservantagning. Platserna fördelas efter turordning med hänsyn till skilda urvalsgrupper. 

Är du reserv behöver du inte göra någonting, utan vi kommer att kontakta dig via telefon eller mejl om eventuell ledig plats uppstår.

Sen ansökan

Har du gjort en sen ansökan via antagning.se så kommer vi att kontakta dig via mejl om eventuell ledig plats uppstår.