Ditt Learning Agreement ska innehålla godkända kurser som du planerar att läsa under utbytestiden. Du skriver ditt Learning Agreement tillsammans med den som ska tillgodoräkna dina kurser, antingen ansvarig institution eller Examensgruppen i Frescati. Om du gör kursändringar under tiden du är borta måste innehållet i de nya kurserna godkännas igen av den som signerade ditt Learning Agreement. När du har kommit hem och har fått officiellt studieintyg över avklarade kurser ska du ansöka om tillgodoräkning av poängen.

Mer information om kursval och Learning Agreement och dokument att fylla i

Instans som bedömer kurser och Learning Agreement

Kontakta antingen ämnesansvarig institution eller Examensgruppen i Frescati:

Alternativ 1 Det finns utrymme för tillgodoräkning av 30 hp i ditt program

Alternativ 2 Det finns inte utrymme för tillgodoräkning i ditt program (till exempel om du åker på utbytesstudier under ett helt läsår).

30 hp tillgodoräknas då till programmet av DSV och resterande tillgodoräknas som fristående kurs i den framtida kandidatexamen. Kurserna måste vara på grundnivå.

Kurser som kan tillgodoräknas

När du väljer kurser, var noga med att de uppfyller dessa krav:

  • Kursen måste vara på akademisk nivå. Välj till exempel inte en kurs som ges på år 1 i USA (jämförs med gymnasienivå) eller en kurs i idrott.
  • Kursinnehållet får inte överlappa med en kurs du redan har läst inom programmet eller avser att läsa när du är tillbaka.
  • Du måste läsa på heltid och studierna måste motsvara sammanlagt 30 hp/termin.

Tänk på att:

  • Kandidatstudent kan avvika med max 30 hp med ämnen utanför data- och systemvetenskap (kallas breddningsstudier) och ändå behålla inriktningen på programmet.
  • DSV tillåter inte att du skriver examensarbetet under utbytesterminen.

Notera: om du läser kurser som inte är godkända och inte står i ditt Learning Agreement kan det innebära att poängen inte kan bli tillgodoräknade i din examen vid Stockholms universitet.

Hur många poäng innebär heltidsstudier?

Vid universitet som tillämpar ECTS-systemet tillgodoräknas 1 ECTS med 1 högskolepoäng (hp).

I andra länder baseras heltidsstudier på det totala antalet poäng som krävs för en examen vid partneruniversitetet dividerad med antal år för utbildningen. Antalet poäng kan variera mellan universitet i samma land. Det kan dessutom variera mellan olika ämnen vid ett universitet.

Det är viktigt att du följer Stockholms universitets riktlinjer för vad som räknas som heltidsstudier och inte det som partneruniversiteten uppger.

Ansökan om tillgodoräknande

När du har kommit hem och har fått ditt Transcript of Records ska du ansöka om tillgodoräknande av avklarade kurser. Din ansökan om tillgodoräknande lämnas till den som godkänt ditt Learning Agreement, ansvarig institution eller Studentavdelningen.

Beslut om tillgodoräknande och registrering i Ladok

Det är poängen som blir tillgodoräknade och registrerade i Ladok. Kursens betyg blir inte registrerat.

Ditt Transcript of Records från partneruniversitetet med kurser och betyg kan du använda som ett kompletterande dokument till ditt examensbevis från Stockholms universitet.

Utbytesstudier - så här går det till