Stöd för student med funktionsnedsättning

Genom Erasmus+ kan du med funktionsnedsättning ansöka om extra stipendium och få olika stödåtgärder finansierade. För mer information, kontakta Studentavdelningen via erasmusutbyte@su.se

Var kan jag studera?

Du kan studera vid ett av DSVs partneruniversitet i Bulgarien, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Holland, Italien, Litauen, Polen, Portugal, Spanien, Storbritannien, Turkiet, Tyskland och Österrike. Genom Erasmus+ har vi i dagsläget samarbete med 38 universitet, läs om dem på DSVs lista med utbytesavtal.

Vad kan jag läsa?

  • Läs kurser inom data- och systemvetenskap vid motsvarande institution vid partneruniversitetet.
  • Några universitet ger tillåtelse till att läsa kurs i annat ämne.
  • Dina utlandsstudier ska vara på heltid (30 ECTS = 30 hp).