Vill du arbeta som mentor till en student?
Att vara mentor innebär att vara ett stöd för en student med funktionshinder.

Du hjälper bland annat studenten med att:

  • Planera och strukturera studierna
  • Förklara moment som blivit ett hinder
  • Kontakta lärare och personal


Dessa egenskaper har du:

  • Intresserad av människor
  • Engagemang
  • Strukturerad
  • Goda ämneskunskaper i ämnet

 Skicka din intresseanmälan till studievägledningen! 

 Kontaktuppgifter till Studievägledningen