Vill du vara ett stöd till en annan student på DSV?

Du har möjlighet att göra så att alla studenter trivs i vår studentmiljö.

Du kan arbeta som:

Mentor

Har kunskap om DSV, ger tips om studieteknik och planerar studierna.

Anteckningshjälp

Skriva och redigera föreläsningsanteckningar.