Information in English

För att få vistas i DSV:s lokaler måste du bära ett passerkort synligt. Passerkortet ger tillträde till DSV:s datorsalar, grupprum med mera. Du kan få passerkort när du är registrerad vid en utbildning som har sammankomster i NOD. Distansstudenter får bara passerkort i vissa specifika fall.

Passerkort till NOD-huset, ny student

  1. Först måste du följa alla steg i registreringsprocessen här för att alla konton du behöver skall skapas.
  2. Du laddar upp ett foto i Daisy. Detta gör du på din Aktuellt-sida (sidan du ser direkt efter inloggning) i Daisy via länken ”Du har ingen profilbild i Daisy. Klicka här för att ladda upp en bild”.
    Du får ett mejl från oss när ditt foto blivit godkänt.
  3. Ett mejl skickas ut till dig när passerkortet finns att hämta ut. I mejlet finns ditt kortnummer. Tag med detta nummer och legitimation för att få ut ditt passerkort. Under terminstarten hämtas kortet på plan 1, Hiss E i NOD enligt nedanstående öppettider. Under de ordinarie öppettiderna hämtas kortet i Helpdesk Hiss A plan 3 enligt nedanstående öppettider. 

Öppettider för passerkortsutlämning

Ordinarie öppettider under terminen

Onsdagar 12.30-13.30

Problem med uthämtat passerkort

Har du problem med ditt passerkort så gäller följande:
Skicka felrapport till passerkort@dsv.su.se
I mejlet skall anges:

  • Personnummer
  • Passerkortsnummer (står på kortens baksida)
  • Felbeskrivning - vilken dörr du försökt öppna och gärna ungefär när du gjort detta.

Förlorat passerkort

Om passerkortet går förlorat måste du betala kostnaden för ett nytt kort.

Nybeställning efter borttappat passerkort

  • Först betalas kostnaden (120kr) i Kårexpeditionen på plan 2.
  • Tag med kvittot, gå till passerkortsutlämningen och gör där en beställning av ett nytt kort. Se öppettider ovan

Kostnaden per nytt kort är 120 kr. Trasiga kort ersättes utan kostnad

Funktionsnedsättning

Studenter med varaktiga eller tillfälliga rörelsehinder kan kontakta passerkort@dsv.su.se för att få en funktion inlagd som gör att det blir lättare att öppna vissa entréer.

Har du övriga frågor om ditt passerkort? Skicka e-post till passerkort@dsv.su.se