Studievägledningen är till för dig som studerar på DSV,  men också för dig som söker information om DSV:s utbildningar. 

Vi kan hjälpa dig med frågor om din utbildning och din utbildningssituation. Vi hjälper dig även med frågor om bland annat:

  • examen
  • tillgodoräkning av poäng
  • studieuppehåll 
  • regler för uppflyttning till nästa kurs/termin.

Du hittar mer information under fliken Studentinformation till vänster.

 

Extern information

Studentservice sidorna på Stockholms universitets webbplats

Sök till våra utbildningar via antagning.se