Universiteten byter vid olika tidpunkter under 2017 och 2018. Vecka 44, den 30 oktober till den 3 november, byter Stockholms universitet till Nya Ladok.
Förhoppningsvis kommer ni som studenter inte att märka något av detta. Dock kan det veckan innan bytet, och veckorna efter, eventuellt ta lite längre tid innan era studieresultat kan överföras till Ladok. Detta på grund av eventuella intrimningsproblem som kan uppstå.

Vi ber er därför att under övergångsperioden ha överseende med eventuella problem och/eller fördröjningar.

Med vänlig hälsning
DSV