This page is, for the moment, available only in Swedish

Du kan skydda dina på DSV sparade webbsidor så att det krävs att man anger ett användarnamn och lösenord för att få sidorna visade via webbläsaren. Så här gör du i ett terminalfönster inloggad som "abcd1234" på en Linux-dator vid DSV:

 • Samla alla webbsidor (HTML-filer) som du vill skydda i en Linux-katalog under din public_html-katalog. Antag t.ex. att katalogen heter ~abcd1234/public_html/hemlig/.
 • Börja med att skapa en lösenordsfil, med namnet "passwd" t.ex. Den kan ligga var som helst men lämpligen inte under public_html-katalogen. Lägg den t.ex. på din Linux-huvudkatalog. Flytta dej dit med Unix-kommandot "cd" (utan argument).
 • Ge kommandot "htpasswd -c passwd nisse" som skapar lösenordsfilen "passwd" och användaren nisse. Du kommer att få frågan om önskat lösenord för nisse och en konfirmerande fråga om lösenordet.
 • Nästa användare "lisa" skapar du med kommandot "htpasswd passwd lisa" (d.v.s. utan "-c" denna gång). Ånyo får du möjlighet att ange lösenord för användarnamnet.
 • Upprepa kommandot "htpasswd passwd användarnamn" för varje nytt användarnamn som ska adderas till lösenordsfilen passwd.
 • Mer information om Unix-kommandot "htpasswd" får du med kommandot "man htpasswd".
 • Gå sedan till din katalog med HTML-filer som ska lösenordskyddas. T.ex. "cd public_html/hemlig".
 • Skapa i katalogen "hemlig" en fil med namnet ".htaccess". Använd en textredigerare som t.ex. Emacs, Pico eller Nano. Filen skall innehålla följande rader:

  AuthType Basic
  AuthName "text text"
  AuthGroupFile /dev/null
  AuthUserFile /home/a/h12/abcd1234/passwd
  <limit GET POST>
  require valid-user
  </limit>

  Det som skrivs efter AuthName kpmmer att synas i inloggningsrutan. AuthUserFile pekar på lösenordsfilen som du skapat med htpasswd. Med kommandot "pwd" medan du är i katalogen för passwd-filen så ser du sökvägen till filen, dvs "/home/a/h12/abcd1234/" i exemplet ovan.

 • Testa genom att försöka öppna en webbsida på hemlig-katalogen. Ange alltså URL http://www.dsv.su.se/~abcd1234/hemlig/namn.html där namn.html är en HTML-fil på katalogen hemlig. Du ska nu få fråga om namn och lösenord. Prova med nisse och det lösenord denne har. (nisse och lisa ovan är förstås bara exempel på användarnamn.)
 • AuthType Kerberos5
  AuthName "Restricted access - give your user ID and password"
  KrbAuthRealm DSV.SU.SE
  AuthGroupFile /dev/null
  <limit GET POST>
  order deny,allow
  deny from all
  require user nisse kajsa pelle
  </limit>
 • Testa genom att försöka öppna en webbsida på hemlig-katalogen. Ange alltså URL http://www.dsv.su.se/~abcd1234/hemlig/namn.html där namn.html är en HTML-fil på katalogen hemlig. Du ska nu få fråga om namn och lösenord. Prova med nisse och det lösenord denne har. (nisse och lisa ovan är förstås bara exempel på användarnamn.)

  OBS, använd https för att lösenordet inte ska gå i klartext. Dvs länken till den skyddade sidan skall vara https://dsv.su.se/~abcd1234/hemlig/.

Se http://httpd.apache.org/docs/howto/auth.html för utförlig beskrivning från Apache-dokumentationen.