Gunnar Wettrgren, initiativtagare till Open Education
Gunnar Wettrgren, initiativtagare till Open Education
 
 

Open Education är ett etablerat koncept i Storbritannien där Open University tillhandahåller öppen universitetsutbildning sedan 1969. MIT (Massachusetts Institute of Technology) i USA lanserar ungefär samtidi9gt med DSV en satsning där utbildningar erbjuds på samma sätt. I Finland har universiteten gått samman och erbjuder öppna universitetskurser via en gemensam webbplats.

– Institutionen för data- och systemvetenskap erbjuder nu ett antal kurser inom ramen för ett pilotprojekt inom Open Education, berättar prefekt Love Ekenberg. Vi vill etablera universitetsutbildningar som är öppna för alla oavsett förkunskapskrav. Utbildningen är fri och man behöver inte registrera sig i traditionell mening.

För många är högskolestudier en omöjlighet – trots universitetens uppdrag att minska utbildningsklyftorna i det svenska samhället. Antalet platser är ofta begränsat, och förkunskapskraven utestänger stora grupper. Många har också problem att bedriva sina studier i en takt som förutsätts vid vanliga högskoleutbildningar. Genom att erbjuda öppna universitetskurser på distans ökar man tillgängligheten till högre utbildning för många fler.

 
Bild från Rapportsändning 24 februari 2012.
Bild från Rapportsändning 24 februari 2012.
 
– Här ska man kunna ta hela eller delar av en universitetskurs för att man tycker det är roligt eller behöver det i jobbet till exempel. Man kan dock inte få universitetspoäng för sina studier. Drivkraften är rent personlig, man tar en kurs för lärandets skull, berättar initiativtagaren Gunnar Wettergren, som är forskare och enhetschef för enheten Flexibelt lärande på DSV.

Digitala klyftor

 
computer_trouble_.png
 
Ungefär 1,5 miljoner människor i Sverige använder Internet mycket lite eller inte alls. Det handlar ofta om äldre personer eller människor som av ekonomiska eller praktiska skäl inte använder datorer eller Internet i någon större utsträckning. Två av kurserna som nu öppnas för alla syftar till att minska den digitala klyftan i samhället. Kursen Datakunskap ger en bred baskunskap om hur man använder datorer i vardagen, medan Digital inkludering och digitalt utanförskap vänder sig till dem som vill lära ut kunskapen om hur man använder datorer till andra.

– Vi riskerar att få ett utanförskap i samhället, där alla människor inte har samma tillgång information och nätbaserade tjänster, betonar Bengt Nykvist, kursledare för kurserna. Genom att följa kursen Datakunskap kan man få den nödvändiga basen att bygga vidare på.

En plattform för Open Education

DSC_0125_.jpg
 

DSV kommer att publicera kurser på denna plattform i takt med att de finns tillgängliga. Ambitionen är att så många kurser som möjligt skall finnas tillgängliga på detta sätt, öppna och fria. Inledningsvis drivs detta inom ramen för ett pilotprojekt under 2012. I utbildningsplattformen kommer studenterna att kunna självregistrera sig och ta del utav kurserna online.

 

– Detta är ett försök och ett pilotprojekt där vi kommer att etablera konceptet och se till att vi får en fungerande process kring den här typen av utbildningar, förklarar Gunnar Wettergren. Tanken är sedan att involvera andra institutioner och ge dem möjligheten att ge kurser via den här plattformen.

 

Länkar Open University
Storbritannien
Open University är ett brittiskt universitet grundat 1969 som baserar sin verksamhet på distansutbildning. Det har (2003) över 200 000 studerande och har sedan det startade haft över 3 000 000 studenter.
Webbplats: http://www.open.ac.uk/

USA
MIT (Massachusetts Institute of Technology) har sedan länge erbjudit utbildningar online, går nu ett steg längre och erbjuder hela kurser som kan följas av vem som helst via nätet.
Webbplats: http://www.mitx.mit.edu/mitx-overview.html

Finland
Finska universitet går samman i Open University courses som är öppna för alla oberoende av förkunskaper. Kurserna är sökbara i databasen på den gemensamma webbplatsen.
Webbplats: http://www.avoinyliopisto.fi/en-gb/

 

 
02D28979_.jpg
 
 

 

 

 

 

 

 

DSV Open Web

Webbplats

 

Tillgängliga kurser

vid kursstart 1 mars

•    Datakunskap
•    Digital inkludering
•    Introduktion till programmering i Python
•    Fortsättningskurs i programmering i Python
•    Ledarskapskurser
•    Efficient software development with C# and .NET

 

Rapportinslag

Den 24 februari 2012 sände rapport ett inslag om satsningen på Open Education.

Se inslaget