Professors

 1. You are here:
 2. Start
 3. DSV
 4. Research
 5. Meet our researchers
 6. Professors

Professors

 • henke.jpg Data Science - a hot area Professor Henrik Boström talks about his research within Data Science – or Big Data as many call it.
 • Lazar Ruau New professor: Lazar Rusu Lazar Rusu was appointed professor at DSV on December 1, 2013. His research area is IT management with a special focus on business-IT alignment.
 • Centre Director oskar_juhlin.jpg Oskar Juhlin: "To seriously deal with the unserious" This is how Oskar Juhlin describes his research at the Mobile Life Centre. He loves to do research and to combine his interest in technology with a societal perspective with a particular focus on consumer needs for entertainment.
 • Love Ekenberg, Head of department Love Ekenberg: Making wise decisions Mathematics, philosophy and theology - professor Love Ekenberg admits that he has followed a winding path to his current post as professor at the department of Computer and Systems Sciences (DSV). His many occupations and multifarious interests are also apparent in what he does today.
 • harald(1).jpg Harald Kjellin: The psychologist who became a computer scientist Professor Harald Kjellin worked as a psychologist for many years before he retrained and became a computer scientist. As a red thread through all he has done is knowledge and learning in one form or another. It has been about how knowledge is built and systematized and about teaching skills. 2006 he became professor at DSV.
 • billard_w.jpg David Billard: New visiting professor in digital forensics One of Europe’s leading experts in digital forensics will join the CSI lab at DSV as visiting professor. At CSI Lab he will be instrumental in setting up both research and educational activities within the area of digital forensics.
 • mats.jpg Mats Danielsson & Love Ekenberg: Insight and influence in democratic decision-making DSV has received a grant of just over 4.5 million from Formas for a project that aims to provide more democratic social decision-making using the computer support - what usually is called e-democracy. It's about how citizens gets more insight and more influence in decision making. The researchers hope to create tools for a broad and informed public participation.
 • Professor Paul Johannesson, Institutionen för data- och systemvetenskap. Paul Johannesson: “Progress is being driven by teenagers!” Professor Paul Johannesson makes this comment about the developments in social media, such as Facebook, YouTube, Wikipedia, etc. This will have an impact on the development of business management systems in professional life too.

Professors (in Swedish)

 • hercules.jpg Hercules Dalianis: Från klinisk text till bättre hälsovård Goda kunskaper och god informationshantering är förutsättning för god sjukvård. Ju bättre underlag läkare har för diagnoser och beslut om åtgärder desto bättre kan vården bli. Ett stort forskningsprojekt på Stockholms universitet/DSV kommer att kunna ge läkare ett beslutsstöd när det gäller tolkning av symptom och när det gäller vårdinsatser. Genom analyser av den stora mängd information som redan finns i befintliga - och avidentifierade - journaler kan läkare, sjuksköterskor och andra vårdgivare få vägledning i sina beslut.
 • bo_w(1).jpg ”Jag har fått ett drömuppdrag!” Så säger Bo Sundgren när har berättar om uppdraget att vara expert i regeringens nytillsatta utredning om Sveriges offentliga statistik. Sedan 2009 är han tillbaka som gästprofessor på DSV - där han disputerade 1973 som en av de första vid DSV.
 • hercules.jpg Hercules Dalianis: Kan datorn svara på ditt e-brev? Det kan bli verklighet i framtiden när man med hjälp av språkteknologi skapa autogenererade svar på e-post. I projektet IMAIL har forskarna utvecklat ett system för Försäkringskassan där en stor del av de över 400 000 inkommande e-postmeddelandena kan automatbesvaras.