Så kan man sammanfatta erfarenheterna av en seminarieserie där akademin och näringsliv möts för att diskutera teori och praktik inom IT- och verksamhetsstyrning. Ett tiotal CIO:er – de flesta vid stora verkstadsindustrier – har deltagit i en serie om fem heldagsseminarier vid DSV. Tanken har varit skapa möten mellan teori och praktik och att diskutera hur teorier om hur IT kan öka värdeskapandet i företaget och kan tillämpas i praktiken (Business & IT Maturity Alignment). Konceptet har varit så uppskattat att en ny omgång startar under våren.

Teori och praktik
Det började som en informell ”tankesmedja” mellan några likasinnade från olika företag, och för ungefär ett år sedan konkretiserades idéen om ett närmare samarbete med DSV genom samtal mellan framförallt doktoranden Jens Ohlsson och Stefan Wernmo, då Sandvik Tooling. De ville gärna se ett närmare erfarenhetsutbyte mellan akademin och näringslivet inom IT-området och idén om en seminarieserie i tillämpad forskning för CIO:er föddes. Björn Rosengren, lärare på DSV, bidrog med erfarenheter från sina kurser med fokus på kopplingen och relationen mellan affärsmål och IT-lösningar. Tankesmedjans initiativtagare har också knutits till programmet som sakkunniga (Subject Matter Expert - SME) inom aktuella områden.

En CIO måste kunna planera på längre sikt och har ofta svårt att konkretisera diskussioner och önskningar från företagsledningen i bra och förståeliga modeller som tydliggör IT:s roll och mandat givet den utveckling av affärs- och verksamhetsmodell som gäller. En annan utmaning är att tydligt kunna koppla ihop kritiska processer och aktiviteter i verksamheten med förmågor inom IT, och hur man bäst förbereder och får gehör längre ner i organisationen för de förändringar som behöver göras. Med hjälp av stöd från akademisk forskning vore det enklare att få förståelse för hur IT bättre kan skapa värde och stödja affärsprocesserna menar Stefan och Jens.

- Jag har alltid varit intresserad av kopplingen mellan teori och verklighet, och det måste ju finnas bra teorier inom detta område precis som inom andra viktiga verksamhetsområden som produktutveckling, logistik, och försäljning, förklarar Stefan. Men vi kunde inte identifiera något direkt utbyte med forskningen – inga systematiska kontakter mellan näringsliv och akademi inom IT-området.

Denna brist på kontakt är utgångspunkten för seminarieserien. I seminarierna är man inte ute efter att hitta ”färdiga” paketlösningar i teoretiska modeller. Det handlar om att diskutera forskarnas teoretiska modeller och deras tillämpbarhet i den egna verksamheten. ”Vi ska lägga pusslet – men vi ska inte bygga pusselbitarna”, som Stefan säger.

- Här handlar det om att kombinera det bästa av två världar – få korsbefruktning mellan teori och praktik, betonar Jens Olsson. Vi ska hitta sätt att tillämpa teorierna och analysera hur de kan användas av CIO:er.

Jens Ohlssons  akademiska ambition är att skapa en metod BIIW, Business IT Improvement Web. Det handlar om en metod med ett antal grovanalytiska verktyg som kan hjälpa företag att integrera affär och IT på ett pragmatiskt sätt. “Att helt enkelt göra saker i rätt ordning” som Jens uttrycker det.

Småskalig start
Seminarieserien startade i oktober 2011 och omfattar en heldag i månaden. För att få ett effektivt workshopformat valde man att börja med en grupp om nio personer. Ca 20 personer kontaktades under augusti/september, och programmet blev snabbt fullt. De flesta är CIO:er inom verkstadsindustrin, men det finns även representanter från statlig och offentlig verksamhet samt tjänsteföretag.

- Några av de här personerna sitter på IT-budgetar på många miljarder och har några tusen anställda, berättar Jens. De har lång erfarenhet och sitter i toppen på sina företag. Det här är inte en utbildning - det handlar om att ge och ta samt att lära av varandra.

Det man velat skapa är en öppen dialog samt ett tanke- och erfarenhetsutbyte med forskningen som ett ramverk. Det mesta av dessa diskussioner publiceras på tankesmedjan Duqtor i ett format som är lätt att förädla och dela med sig av. Deltagarna har också uttryckt önskemål om olika alumni-aktiviteter efter programmets slut för att fortsätta dialogen. Jens hoppas också att man på detta vis ska få kunskap om industrins behov både vad det gäller utbildning och forskning.

 

Syfte
Värdet för en CIO
•    Att få möjligheten att samspela i en neutral och akademisk omgivning tillsammans med andra CIO:er
•    Att öka insikten och verifiera möjligheter och metoder som passar i den egna verksamhetens IT strategi
•    Att få kontroll över den egna CIO funktionens förmåga och kompetenskrav för att effektivt kunna leverera tjänster: effektiv infrastruktur, produktivitetshöjande insatser och stöd för att utveckla affären
•    Att ingå i ett kombinerat akademiskt och professionellt nätverk som ger nya perspektiv på problemställningar
•    Bidra till forskning i samarbete med en av Sveriges främsta institutioner, och kunna erbjuda sina medarbetare akademisk utbildning.

 

Deltagare i seminarieserien
Mats Högberg (Atlas Copco)
Claes Wallner (Vattenfall)
Erik Leppänen (SSAB)
Fredrik Carpenhall (Seco Tools)
Johan Sundberg (Siemens Industrial Machinery)
Tomas Åkerlind (Bombardier Nordic)
Joss Delissen (Posten)
Fredrik Strandlund (Västerås stad)
Hans Narfström (Scania)

 
IMG_0281_.jpg
Jens Ohlsson och Stefan Wernmo
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pressrelease om seminarieserien

Fakta

CiO Chief Information Officer
Chief information officer (CIO), or information technology (IT)
director, is a job title commonly given to the most senior executive in an enterprise responsible for the information technology and computer systems that support enterprise goals.

Nöjda deltagare

Klicka på namnet för att läsa mer.
Mats Högberg, Atlas Copco: Jag tar med mig många tankar och idéer från programmet i den pågående processen i mitt företag.

Fredrik Carpenhall, Seco Tools: Jag har fått konkreta tips och råd som jag sedan omsatt i verksamheten på hemmaplan.

Hans Narfström, Scania: Det är faktiskt också skönt att få sin egen bild bekräftad!

Claes Wallnér, Vattenfall: Det här har gett mig ett nätverk av kollegor och dessutom egen förkovran.

Fredrik Strandlund, Västerås stad: Akademin erbjuder metoder och modeller för oss i det praktiska arbetet.

Johan Sundberg, Siemens: Det var höga ambitioner i programmet.

Erik Lepännen, SSAB: Jag skulle absolut rekommendera andra delta i den här workshopen.

Tankesmedjan Duqtor

Läs mer