Deltagare i seminarieserie för CiOs

Varför valde du att delta?
Det är viktigt med forskning och utbildning. I sin dagliga verksamhet har man inte alltid tid att tänka på sin egen utbildning.

Hur har det varit?
Det har varit över förväntan och varit både roligt och givande. Det har varit spännande att se vad den akademiska världen kan erbjuda. Det har också varit lärorikt att höra hur de andra gör. Det här har gett mig ett nätverk av kollegor och dessutom egen förkovran.

Vad händer sedan?
Jag hoppas det blir fler workshops som den här. Utbildning och forskning är mycket viktigt om vi ska vara konkurrenskraftiga och inte halka efter.

 

 
claes_wallner_.jpg
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läs mer om seminarieserien