Deltagare i seminarieserie för CiOs

Varför valde du att delta
Det var ett intressant upplägg där högskola och industri möts. Det var höga ambitioner i programmet.

Hur har det varit
Det harhelt klart gett ett mervärde. Jag har fått nya inblickar. Det har varit mycket spännande. Teorierna var i och för sig bekanta – men det var också en hel del nytt. Det är ju svårt att hinna med sådant här teoretiskt tänkande i vardagen. Det har varit givande att dela erfarenheter med kollegor och att få möta akademin.

Vad händer sedan?
Jag hoppas det blir någon form av fortsättning – t ex i en påbyggnadsbank. Jag tror vi kommer att fortsätta att byta erfarenheter . Det får inte stanna med det här.
 

 

 
johan_sundberg_.jpg
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läs mer om seminarieserien