bada_w.jpg
 
Tanken med seminarieserien på DSV för CIO:er har varit att skapa möten kring teorier om hur IT kan öka värdeskapandet i företaget och diskussioner hur dessa kan tillämpas i praktiken (Business & IT Maturity Alignment).

- Det vi velat skapa är en öppen dialog samt ett tanke- och erfarenhetsutbyte med forskningen som ett ramverk. I seminarierna är man inte ute efter att hitta ”färdiga” paketlösningar i teoretiska modeller, förklarar Jens Ohlsson och Stefan Wernmo som svarar för seminarieserien.

Seminarieserien omfattar en heldag i månaden i ett effektivt workshopformat. Under seminarierna diskuteras forskarnas teoretiska modeller och deras tillämpbarhet i den egna verksamheten. Det gäller att kombinera det bästa av två världar – få korsbefruktning mellan teori och praktik. 

Dessutom ordnas fortsatta alumniaktiviteter för tidigare deltagare. Tanken är att fortsätta att inspirera utifrån aktuell forskning, och också dela deltagarnas nyvunna erfarenheter när det gäller att använda de praktiska tillämpningar och metoder som kommit fram under workshops.

Positiva erfarenheter

 
F Carpenhall_.jpg
 

Den första omgången avslutades i mars och erfarenheterna var mycket goda. Deltagarna var överlag mycket positiva till seminarieserien, och deltagarna har också kunnat omsätta sina lärdomar i det egna jobbet. Fredrik Carpenhall, Seco Tools, ville i sin roll som VP Process Mgmt & IT få en samsyn bland ledning och nyckelpersoner om hur man bäst skulle använda budgeten för den globala verksamhetsutvecklingen. 

- Det var viktigt att få en samlad bild av vilka processer som bedömdes ha den största förbättringspotentialen, och hur stor påverkan de hade på dom strategiska målen. Drygt 20 nyckelpersoner intervjuades och resultatet blev att vi kunde enas om att koncentrera insatser till ett fåtal processer, berättar Fredrik Carpenhall.

Tomas Åkerlind, Bombardier Transportation fick ett uppdrag av divisionschefen för Bombardier Transportation Division Propulsion & Controls i Västerås, att ta reda på varför projektdokumentation till kund inte fungerade som tänkt. Ca 15 personer intervjuades och resultatet visade tydligt nödvändiga förändringar i organisation och IT-stöd.

- Jag använde tillämpningarna och metoderna i forskningsprogrammet för att undersöka förbättringspotentialen i framtagning av projektdokumentation genom alla verksamhetens huvudprocesser. Därigenom kunde vi se vilka av dessa som skulle prioriteras baserat på en bedömning av deras karaktäristik, berättar Tomas Åkerlind.

Läs mer

"Vi lär av varandra" Länk till artikel om första omgången

 

Nöjda deltagare

Klicka på namnet för att läsa mer

Mattias Wessman, Euromaint
"Jag känner stor förtroende för personerna som ligger bakom utbildningen och tror att jag kommer att kunna lära mig mycket intressant och nytt inom området."

Mats Hultin, SAAB
"Jag hoppas vi kan fortsätta att undersöka dessa teoretiska ramverk på ett sådant sätt att jag kan ta hem dessa till min verksamhet för användning i vårt förändringsarbete."

Per Lundquist, Cramo AB
"Väldigt givande med högkvalitativt informellt utbyte av erfarenheter och kunskaper mellan deltagarna."

Per Brandt, Munters

"Att ta del av material från den akademiska världen är ofta värdefullt eftersom det sällan finns tid att "tänka klart i näringslivet."


Deltagare seminarieserie 2

Läs vad första omgångens deltagare tyckte

 

Tankesmedjan Duqtor

Läs mer om tankesmedjan som ligger bakom seminarierna.