Deltagare i seminarieserie för CiOs

Varför valde du att delta?
Erfarenhetsutbyte mellan IT-avdelningar på olika företag är alltid intressant och kan ge  både inspiration
såväl som konkreta idéer. När det dessutom sker i samverkan med universitet/forskning kan utbytet sättas i  sammanhang med teoretiska modeller m.m på ett sätt som kan ge långsiktig förbättring och verktyg som hjälp för förändring m.m.

Hur har seminarieserien varit?
Jag tycker vi har haft bra dialoger, lärt känna varandra och hittat vissa gemensamma intresseområden. Vi har också hunnit diskutera några teoretiska ramverk och både engagerat oss i att förstå dem såväl som bidra med möjliga utvecklingsideér.

Vad hoppas du på ska hända sedan?
Jag hoppas vi kan fortsätta att undersöka dessa teoretiska ramverk på ett sådant sätt att jag kan ta hem dessa till min verksamhet för användning i vårt förändringsarbete. Det krävs dock att man förstår modellen och verkligen kan visualisera nyttan av den i verksamheten.

 

 
mats_hultin_w.jpg
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läs mer om seminarieserien