Deltagare i seminarieserie för CiOs

Varför valde du att delta?
Jag är personligt intresserad av möjligheterna att fördjupa relationen mellan forskning och näringsliv, tror det behövs för att bygga ett hållbart, långsiktigt och framgångsrikt samhälle. Vidare känner jag stor förtroende för personerna som ligger bakom utbildningen och tror att jag kommer att kunna lära mig mycket intressant och nytt inom området.

Hur har seminarieserien varit?
En så länge mycket bra, det är en form som är lite ovan om man jämför med en vanlig arbetsdag för mig som är mycket mer operativ. Tillfälle att reflektera och resonera.

Vad hoppas du på ska hända sedan?
Dels pröva en del av teorierna i praktiken, och givetvis att resultatet skall bli som förutspått, dels att genom etablerade kontakter fortsätta bidra och ta del till utvecklingen.
 

 

 
mattias.jpg
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läs mer om seminarieserien