Deltagare i seminarieserie för CiOs

Varför valde du att delta?
Tre skäl:
1) att få höra praktiska erfarenheter från andra CIO.
2) att ta del av material från den akademiska världen är ofta värdefullt eftersom det sällan finns tid att "tänka klart i näringslivet"
3) den övergripande frågeställningen för seminarieserien "IT and business alignment" är troligen både den svåraste och samtidigt den viktigaste frågan för en CIO.

Hur har seminarieserien varit?
Det har varit bra och intressant. Både det förberedda materialet och diskussionerna har varit värdefulla.

Vad hoppas du på ska hända sedan?
Jag hoppas att jag kan hitta en praktisk användning av modellerna i mitt vanliga arbete. Det känns dessutom som att det finns möjlighet att få viss hjälp/stöd från Stefan/Jens/DSV o så fall.

 

 
per_brandt.jpg
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läs mer om seminarieserien