Varför valde du att delta?
För mig ser jag möjligheten att koppla forskning/teori med praktiskt verklighet.

Hur har seminarieserien varit?
Väldigt givande med högkvalitativt informellt utbyte av erfarenheter och kunskaper mellan deltagarna.

Vad hoppas du på ska hända sedan?
Jag kommer att plocka russinen ur kakan och använda utvalda delar av utbildningen i mitt arbete. På köpet har jag fått ett bra CIO-nätverk.
 

 

 
cramo.jpg
 

 

 

 

 

 

 

 


Läs mer om seminarieserien