bo_w(1).jpg
 

DSV har svarat för ledningen av ett utvecklingsprojekt med fokus på E-governance education. Övriga partners har varit Riga School of Economics (SSE), den estniska stiftelsen eGovernance Academy (eGA) samt det svenska konsultföretaget Balticon. Uppgiften var att föreslå lämpligt innehåll i ett utbildningsprogram för aktörer inom den offentliga förvaltningen i några postsovjetiska stater. Projektet har finansierats av Svenska Institutet (SI) inom ramen för det s.k. Östersjöprogrammet.

 

– Jag tycker det är viktigt att länder som Sverige, Estland och Lettland, som på olika sätt har visat framfötterna inom e-governance, kan ge inspiration till politiker och förvaltningstjänstemän i andra länder, där man behöver reformera sin offentliga administration, förklarar professor Bo Sundgren, DSV som varit projektledare.

Projektet har avslutat sitt arbete, och utvecklat ett ramverk för utbildningsprogram inom området e-governance. Slutrapporten innehåller material som skulle kunna ligga till grund för ett mera komplett utbildningsprogram.

–  Vi har tagit fram exempel på utbildningsmoduler – lärobjekt – som skulle kunna ingå i ett sådant utbildningsprogram. Några av lärobjekten är videopresentationer, andra har formen av dokument eller PowerPoint-presentationer, förklarar Bo Sundgren.

Professor Bo Sundgren är mycket nöjd med samarbetet med övriga projektdeltagare från Estland och Lettland. De har på kort tid infört en rad e-governmenttjänster. Estland rivstartade sin e-gov-utveckling så snart man uppnådde sin självständighet. Vid Handelshögskolan i Riga bedrivs nu intressant forskning kring bl.a. e-förvaltningens kostnader och intäkter.

– Estland ligger nu på många områden före Sverige. Exempelvis har alla medborgare i Estland sedan flera år tillbaka en e-legitimation som gäller för "allt" - som identitetshandling, pass, körkort, för tillgång till sjukvård, ja t.o.m. i lokaltrafiken. Man kan även rösta via Internet i allmänna val, förklarar Bo Sundgren.

 

Läs mer

Svenska Institutets Östersjöprogram