tomas_.jpg
 
Många människor är utestängda från datorspel p g a funktionsnedsättning – tillfällig eller permanent. Det kan handla t ex om synskador, färgblindhet, rörelsehinder, dyslexi eller en bruten arm, men också miljön där man vill spela som t ex i starkt solljus utomhus eller i bullriga eller tysta miljöer.

Bakom guiden står ett team av forskare, spelutvecklare och andra experter varav flera är aktiva inom IGDA (International Game Developers Association), som ett led i deras volontärarbete för att öka tillgängligheten. Tanken med guiden har varit att skapa en handfast vägledning för spelutvecklare så att de ska kunna skapa spel som inte i onödan utestänger spelare och ser till att spel är lika roligt för så många människor som möjligt.

Thomas Westin, doktorand på DSV, är en av experterna bakom riktlinjerna. Han har intresserat sig för spel för funktionshindrade – i hans fall särskilt blinda – ända sedan sina studier på kandidatnivå. Han är givetvis smickrad att bli tillfrågad att delta i utarbetandet av riktlinjerna, där han fokuserat särskilt på tillgänglighet för synskadade.

– Det vi hoppas på är att spelutvecklare ska inse hur små och enkla ändringar som behövs för att göra spelen mycket mer tillgängliga för många fler, berättar Thomas Westin.

Det här jobbet har varit ett oavlönat volontärarbete, och Thomas är mycket nöjd med vad den niomanna-gruppen åstadkommit. Nu kommer några DSV-studenter göra en C-uppsats där man utvärderar riktlinjerna användbarhet för casinospel på nätet. En slags test för att se hur riktlinjerna fungerar i praktiken. Thomas själv skriver för närvarande ett kapitel i en bok om IT för rörelsehindrade, som bygger på ett keynote speech han höll vid en forskningskonferens om spel i våras.

– Men det kliar i fingrarna att få fortsätta utvecklingsarbetet, avslutar Thomas Westin med ett stort leende.

Fakta om riklinjerna
Guiden omfattar tre olika kategorier grundläggande, medel, och avancerad nivå. Därtill finns riktlinjer avseende ytterligare sex kategorier som täcker alla typer av funktionshinder och annat som försvårar spelupplevelsen. Riktlinjerna är tillgängliga på Internet.

 

Fakta om riktlinjerna

Hemsida 

Sagt om riktlinjerna

Pressklipp