digi.jpg
 

Den 16 februari genomförs en halvdagskonferens om förverkligandet av Vision Järva 2030, och om allt som händer kring Järva. DSV är en aktiv partner i arbetet med Järva 2030 genom satsningar som Digital Art Center, Centrum för gestaltning och Digitala Rummet. Doktoranden Thomas Westin kommer att delta i i utställningsdelen av konferensen för att berätta mer om Digitala Rummet.

 

Vision Järva 2030 fastställdes av Stockholms stads kommunfullmäktige 2009. Det är det övergripande måldokumentet för arbetet med Järvalyftet. Det är en långsiktig investering för att förbättra levnadsvillkoren i stadsdelarna kring Järvafältet: Akalla, Hjulsta, Husby, Kista, Rinkeby och Tensta. Målsättningen är att skapa en positiv social och ekonomisk utveckling av Järva och gör området till en motor för tillväxt i hela Stockholm.

 
tomas_.jpg
Thomas Westin
 


 

 

 

 

 

 

 

 

Länkar

Program
Vision Järva 2030