m2.jpg
 
Tänk dig att du är ute och promenerar och ser ett hål i gatan, en trasig gatlampa eller något annat du vill anmäla till din kommun. Tänk dig då om du hade en app på din smarta telefon som gjorde att du kunde anmäla det bara genom att ta en bild på problemet och skicka den till kommunen. Appen Munizapp lägger på en GPS-koordinat och anmälan går direkt in i kommunens ärendehanteringssystem.

Det finns olika system för att rapportera fel och avge klagomål och det är en av de vanligaste e-tjänsterna i Skandinavien. Det är en viktig direktkanal för medborgarna och är därför en central del i en demokratisk process. Problemet är att de flesta system förutsätter att man loggar in via en dator. Det innebär en tidsfördröjning – om felrapporteringen alls blir av. Det finns också andra poänger med Munizapp.

 
m1.jpg
 

– Tanken är att systemet ska vara integrerat i kommunens andra IT-system och integreras i kommunens normala arbetsprocesser, berättar Andreas Nilsson, ansvarig för projektet på DSV. Munizapp ger återkoppling till medborgarna – systemet ska vara transparant så att de kan följa hanteringen genom hela processen.

Kommunerna har olika ärendehanteringssystem. I projektet studerar man hur kommunerna jobbar med sin ärendehantering. Man kommer att skapa är integration mot de fyra vanligaste ärendehanteringssystemen på marknaden. Detta ska sedan balanseras mot användarvänlighet.

- Det här ska inte bara vara effektivt för kommunen, betonar doktoranden Elin Uppström. Vi har ett tydligt medborgarfokus, och det är främst hos medborgarna som mervärdet ska skapas.

Samarbete med kommuner och företag
Projektet genomför en kartläggning av kommunernas problem- och felanmälan. Det finns 290 kommuner i landet, men bara 90 har någon form av ärendehanteringssystem. Många kommuner tänker ännu inte så processorienterat.

– Projektet har för avsikt att leverera ett fungerande system som efter projektavslut kan rullas ut till landets kommuner genom samarbete med deras befintliga IT-leverantörer, berättar Andreas.

 
gruppbild_m_text.jpg
 

I projektet deltar både företag, kommuner och akademi. Vid ett första projektmöte före sommaren med deltagande från företag, kommuner och akademi enades man om en kravspecifikation för den första prototypen. Den kommer att byggas av det isländska företaget Idega.

– Under hösten 2012 kommer projektet leverera en första prototyp för test på några kommuner i Sverige, Island och Estland, berättar Andreas Nilsson. En andra prototyp beräknas vara färdig under våren 2013.

Faktaruta
Resultat i korthet
•    en fungerande prototyp av en mobil lösning för rapportering av problem och fel byggd utifrån medborgares behov och önskemål
•    ökad kvalitet på den offentliga medborgarservicen genom bättre prioritering av arbetet och snabbare kommunala svarstid
•    en ny kommunikationskanal mellan medborgarna och den offentliga förvaltningen
•    lägre offentliga kostnader p g a färre inspektioner och minskad administration
•    ett etablerat e-förvaltningsnätverk av forskare, kommuner och små och medelstora företag från Sverige, Island och Estland.

Projektet kommer också att undersöka möjligheten att skriva en EU-ansökan om fortsatt alleuropeiskt samarbete som ett nästa steg för projektet.

m3.jpg
 

Projektgrupp

Munizapp utvecklas i ett samarbete mellan DSV och programvaruleverantörer Idega från Island och Mobisoft från Estland med tio deltagande kommuner från Sverige. Projektet har anslag från Vinnova och NordForsk.

Projektgrupp DSV

Andreas Nilsson, projektansvarig på DSV
Elin Uppström, doktorand
Carl-Mikael Lönn, doktorand

Länkar

Munizapp-projektet
Service Science and Innovation Centre, SSI