pratare_space.jpg
 

Space and Spectacle är ett konstprojekt som består av temporära offentliga verk som visas under tre dagar på olika platser i stadsdelen Husby. Space and Spectacle är en del av ett gemensamt utforskande där vi genom olika konstnärliga praktiker och stadsdelen Husby undersöker staden som spelplats och det offentliga rummets funktioner.

 

De politiska och ekonomiska processer som just nu pågår i Husby är ett exempel på komplexiteten i frågeställningen. Hur kan vi agera i det gemensamma rummet och vilka konsekvenser följer av att ta plats som subjektiv och reflekterande? Kan spektaklet vara en kritisk praktik och en konstnärlig metod i produktionen av det offentliga rummet?

Space and Spectacle är en del av kursen Research, Space and Spectacle på Kungl. Konsthögskolan ledd av konstnärerna Johanna Gustafsson Fürst och Åsa Andersson Broms. Kursen behandlar politiska och konstnärliga diskurser och strategier kring offentliga rum och stadsbyggande, liksom forskning inom sociologi, arkitektur och konst.

Deltagande konstnärer
Patricia Aramburu, Anna Hesselgren, Ingrid Jansson, Vygandas Simbelis, Shida Shahabi, Siri Tolander, Greta Weibull, Daniel Wiklund

Då Space and Spectacle pågår kommer man att kunna ta del av Vygandas Simbelis bidrag som utgår från Järvafältets historia som träningsfält för militär verksamhet och kroppens position i rummet som lett till ett arbete med grävande av skyttegravar nära fältet. Shida Shahabis Requiem framförs live på en tillfällig scen, och är komponerat av ljudupptagningar gjorda under en kartläggning av Järvafältet. Siri Tolander öppnar tillfälligt sitt hem och låter det bli en halvoffentlig plats där interiören speglar frågeställningar om hemmet som representation och personlig kropp. I en gemensamt producerad kaleidoskopisk bild materialiserar Daniel Wiklund ett socialt rum. I stora speglar och avgjutningar av fasader analyserar Anna Hesselgren mellanrummens funktion i stadsdelen. Greta Weibulls arbete består av en långsam åkning under broarna i norra Stockholms Venedig och ett tal på Husby torg; från samhälle till samhälle utan filter. De offentliga möblernas absurditet och anonymitet bearbetas av Ingrid Jansson genom ingrepp längs promenadstråken mellan Järvafältet, Husby och Akalla. Under Patricia Aramburus joggingturer tvärs över fältet släpper hon spår bestående av meddelanden och tankar som uppmuntrar till nya rörelsemönster och rättigheter att påverka sin omgivning.

Research, Space and Spectacle inleddes i september 2011 på Kungl. Konsthögskolan och är ett samarbete med Centrum för Gestaltning www.centrumforgestaltning.org och Performing Structures, ett forskningsprojekt av konstnär Karin Hansson som presenteras på Husby Konsthall i augusti 2012.

Se mer på http://performingstructure.se/

Mer information om projektet: http://researchspacespectacle.se

poster_space.jpg
Kungl. Konsthögskolan i samarbete med Centrum för Gestaltning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26–28 april 2012, Husby i Stockholm.
Öppning torsdag 26 april kl. 15.00–20.00
Öppet samtal torsdag kl. 16.30–18.00
Visning Fredag 27/4-Lördag 28/4 11-17


Informations- och samlingspunkt: Husby Träff, Edward Griegsgången 9, T-bana Husby.

 

Läs mer

Space and Spectacle

Centrum för Gestaltning