henke.jpg
 
SSFs ramprogram Informationsintensiva system adresserar det problem som allt fler möter idag när de tvingas hantera så stora datamängder att befintliga tekniker och metoder inte fungerar särskilt bra. De beviljade projekten spänner över fyra tillämpningsområden – visualisering, inbyggda system, läkemedelsutveckling och beslutsstöd, och har inlämnats av forskargrupper vid fyra olika högskolor.

Henrik Boström är mycket glad över det femåriga forskningsanslaget och berättar om bakgrunden.

- Mängden data i form av elektroniska patientjournaler, läkemedelsregister,  biverknings- rapporter och experimentella resultat växer närmast explosionsartat. Genom att koppla ihop olika informationskällor kan ny information utvinnas när det gäller vilka effekter läkemedel har. Denna information kan stödja beslutsfattande vid både utveckling och förskrivning av läkemedel, förklarar Henrik Boström. Det är dock en stor utmaning att analysera dessa typer av massiva, heterogena och ständigt växande datamängder.

Det huvudsakliga målet med projektet är att utveckla tekniker och verktyg för att stödja besluts-fattande och upptäckt av läkemedelseffekter genom att analysera patientjournaler, läkemedelsregister, biverkningsrapporter och experimentella resultat. Projektet kommer att bidra med nya metoder för analys av både strukturerade och ostrukturerade data, samt utveckla programvara för storskalig analys av massiva, heterogena och ständigt växande datamängder.

- Projektet utgör en viktig plattform för vår fortsatta forskning inom dataanalys, och vi förväntar oss att den teknologi vi utvecklar kommer att leda till nya och viktiga upptäckter som kan stödja beslutsfattande inom såväl läkemedelsindustrin som hälso- och sjukvården, berättar Henrik Boström.

Projektdeltagare

Henrik Boström (projektledare), Professor, Stockholms universitet
henrik.bostrom@dsv.su.se

Hercules Dalianis, Professor, Stockholms universitet
Lars Asker, Docent, Stockholms universitet
Ulf Johansson, Docent, Högskolan i Borås
Håkan Sundell, Docent, Högskolan i Borås