sumi.jpg
 
Som ett led i genomförandet av Stockholms universitets strategi för internationellt samarbete 2011-2013 har universitetsstyrelsen beslutat att avsätta 19 Mkr per år i två år för att främja internationellt forskningsutbyte. I den första utdelningsomgången har DSV - genom en ansökan av Sumithra Velupillai -fått dels ett bidrag om 20.000 kronor för att bjuda in en forskare till DSV, dels 200.000 för resemedel för forskningsinitierande forskningsaktiviteter.

Samarbete inom hälsoinformatik
Sumithra Velupillai kommer att inleda ett samarbete iDASH (Integrating Data for Analysis, Anonymization, and Sharing) vid University of California, San Diego, ett nystartat center där stort fokus läggs vid utveckling av datamängder och metoder för att tillgängliggöra klinisk information för forskning. Gruppen håller på med forskning inom samma område som Sumithra Velupillai, informationsutvinning ur kliniska texter.

- Samarbetet inleds med att Dr. Wendy Chapman kommer hit till Stockholm i juni för att ge seminarier och berätta om deras forskning. Vi kommer samtidigt att planera för framtida gemensamma aktiviteter, berättar Sumithra Velupillai.

Genom anslaget har samarbetsprojektet fått medel för att forskare i projektet ska kunna resa och vistas i de olika miljöerna, ordna gemensamma  seminarieserier och workshops, göra gemensamma forskningsexperiment etc under perioden maj 2011-2013. I planerna ingår en längre vistelse vid University of California i San Diego för projektledaren Sumithra Velupillai under hösten 2011.

- Jag är glad och stolt över att ha fått anslaget, betonar Sumithra! Samarbetet kan ge mycket inte bara för mitt eget avhandlingsarbete, utan också för ämnet i stort, både på DSV och Stockholms universitet, men också i ett större sammanhang hoppas jag.

 

Sumithra Velupillais webbsida

 

Fakta 
Forskningsområde Health Informatics

iDASH
iDash Integrating Data for Analysis, Anonymization, and Sharing is a National Center for Biomedical Computing

Dr. Wendy Chapman
Division of Biomedical Informatics, School of Medicine at University of California, San Diego