hercules.jpg
 
Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP och Center for Technology in Medicine and Health, CTMH koordinerar projektet som får 10 Mkr inom VINNOVAs “Utmaningsdriven innovation” - därutöver svarar projektets partners för ca 12 MSEK.  Under det tvååriga projektet kommer en rad olika åtgärder för att minska förekomsten av vårdrelaterade infektioner. Det kan handla om andra typer av kateteter , nya städmetoder eller andra typer av material inne på kliniken.

- Det vi på DSV ska göra är att svara för är ett detekteringssystem för vårdrelaterade infektioner, förklarar professor Hercules Dalianis. Det handlar om att analysera patientjournalerna och mäta förändringarna. Utmaningen är att det inte alltid framgår tydligt att det förekommit en VRI.

De vanliga mätningarna bygger på stickprovsmätningar ett par gånger per år, i det projektet kommet man att göra mätningar på hela populationen.

 

Ytterligare läsning

Detect-HAI är ett liknande projekt vid DSV. Det var också via det projektet som Hercules blev involverad i Innovation mot infektion.
Vid DSV genomförs ett näraliggande projekt när det gäller Detektering av läkemedelsbiverkningar under ledning av professor Henrik Boström.