Mats Wiklund, universitetsadjunkt på DSV, svarar för den första delen i den nya kursen i datorspelkonstruktion på DSV. Sammanlagt 40 poäng kommer man att kunna skaffa sig i en utbildning som spänner över alla aspekter av konstruktion av datorspel – dvs programmering, grafik och ljud samt berättandet.

Intervju 2006

Mats är entusiatisk när han talar om den växande datorspelsbranschen – en bransch som omsätter 1 ½ miljard bara i Sverige, och som i USA omsätter mer än filmindustrin i Hollywood. Det han målar upp är en mognare bransch med användare i alla åldrar. Och datorspel handlar inte alls bara om våld och skjutande.

- Det finns en viss "moralpanik" inför det här med datorspel. Många som tror att det bara är våld det handlar om. Lite som debatten gick när videon kom och alla talade om motorsågsmassakern, men mycket av det som påstås om datorspelen är faktiskt myter. Det finns många måttligt våldsamma spel ungefär som i filmens värld, och en hel del helt våldsfria spel där man t.ex. bygger saker som nöjesparker och städer.

Mats understryker att det inte är lek det handlar om i kurserna. Det vi ger är kurser i datorspelskonstruktion. Utbildning är dels teknisk och innehåller en del programmering, men omfattar också grafisk design, 3 D-grafik och ljud. Och självklart också det här med det viktiga berättandet – själva spelidén och dramaturgin.

Något nytt

Det här med akademisk utbildning i spelkonstruktion är är inte vanligt. Det har funnits några kortare kurser i spelkonstruktion inom IT-universitetet, men det har varit rent tekniska kurser i programmering. Så det här helhetsgreppet på konstruktion av datorspel är något nytt på IT-universitetet.

- Idén med det här projektet kommer från professor Love Ekenberg, understryker Mats. Det hela började som en serie lunchsamtal redan för ett år sedan – det är alltså inget knep som man kom på i våras när söktrycket var lågt.

Mats kommer att hålla i den första 5 poängskursen och deltar i planeringen av resten av utbildningen. Och erfarenheterna för alla tre delarna i kursen verkar han oneklingen ha – med sin lic.examen i data- och systemvetenskap, sin erfarenhet som datorspelsrescencent samt sin bakgrund som 3 D-grafiker och ljussättare. Han har t o m konstruerat det första svenska äventyrspelet som hade en sammanhållen handling redan på 80-talet.

Mats WiiklundMats Wiklund